sobota, 16 stycznia 2016

Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych przy Instytucie Transportu Samochodowego

We wrześniu 2015 roku powstało Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych wraz Ogólnopolskim Punktem Konsultacyjnym. Jest to obecnie w Polsce jedyne miejsce, które kompleksowo zajmuje się mobilnością osób niepełnosprawnych. Centrum posiada przystosowane pojazdy, które są do dyspozycji środowiska w celu podwyższania ich wiedzy i doświadczenia motoryzacyjnego, i specjalistycznej adaptacji. Zespół ekspertów opracowuje indywidualne programy dla organizacji, które poprzez swoje działania wspierają osoby z niepełnosprawnościami do zdobycia uprawnień kierowcy. 
 Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych

Zachęcamy do odwiedzania FB i strony internetowej tej instytucji:
Realizujmy swoje marzenia motoryzacyjne.

piątek, 22 maja 2015

Podsumowanie konferencji

Już po konferencji :-). Jesteśmy pełni zapału do kolejnych wyzwań. Nawiązaliśmy kolejne kontakty. Motoryzacja osób z niepełnosprawnościami budzi uzasadniony entuzjazm. Czeka nas dużo pracy, żeby nasze środowisko widziało sens zaangażowania się w propagowanie mobilności. Pamiętajmy "nic o nas, bez nas". My znamy najlepiej nasze potrzeby i o nich musimy mówić. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników i czekamy na oficjalne otwarcie Centrum Mobilności, OSK i punktu konsultacyjnego. Więcej na stronie ITSu

wtorek, 19 maja 2015

Jutro z Gazetą Prawną można nabyć Kodeks Drogowy po zmianach przepisów, zachęcamy do uzupełniania wiedzy w tym zakresie, a tym czasem u nas:
NOWE PRZEPISY W PIGUŁCE
* Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h – odbierane prawo jazdy na 3 miesiące.
* Jazda mimo zatrzymania uprawnień na 3 miesiące – odebrane prawo jazdy na 6 miesięcy.
* Jazda mimo zatrzymania uprawnień na 6 miesięcy – utrata uprawnień do kierowania pojazdami. By je znów mieć, trzeba będzie ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.
* Przewożenie większej liczby pasażerów niż dopuszcza – zatrzymanie uprawnień do kierowania samochodami na 3 miesiące.
* Jazda pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających – odebranie uprawnień na okres minimalnie 3 lat (maksymalnie 15 lat). Do tego sąd wymierzy karę w kwocie 5 tys. zł. Gdy kierowca spowoduje wypadek w takim stanie kara finansowa wyniesie 10 tys. zł. Większa kwota kary będzie też obowiązywała dla recydywistów.
* Ponowna jazda pod wpływem alkoholu – kierowca, wcześniej karany był za jazdę pod wpływem alkoholu i znów na tym zostanie złapany po spowodowaniu wypadku będzie miał dożywotnio odebrane uprawnienia do kierowania pojazdem.
* Prowadzenie pojazdu bez uprawnień – kierowca, który będzie kierował mimo wcześniejszego odebrania uprawnień, może być ukarany karą do 2 lat więzienia.
* Powrót za kierownicę tylko z blokadą alcolock – kierowcy z uprawnieniami odebranymi za jazdę po alkoholu będą mogli starać się o to, by zezwolono im jeszcze prowadzić pojazd z zamontowaną blokadą alcolock . O jazdę z alcolockiem będzie się można ubiegać po 10 latach zakazu i potrzebna będzie do tego opinia policji o sprawowaniu rokującym poprawę.
* Nowe zasady przewożenia dzieci /pominęłam/
MANDATY
* Parkowanie na miejscu dla ON bez wymaganych uprawnień – 800 zł
* Nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej – 300 zł
* Brak odblasków u pieszego nocą poza terenem zabudowanym (gdzie nie ma chodnika ani drogi dla pieszych) – do 100 zł
* Prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości – 500 zł
* Prowadzenie roweru w stanie po spożyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila) – od 300 do 500 zł
* Jazda czterokołowcem (np. quadem) bez kasku – 100 zł

Info dzięki www.brd24.pl

Program konferencji, która odbędzie się 21 maja 2015 roku w ITSśroda, 13 maja 2015

Wjazd na Most Śląsko-Dąbrowski od strony Trasy WZ


Takie obrazki przyprawiają mnie o zawrót głowy. Czy macie zawsze szansę zapoznać się ze wszystkimi znakami drogowymi za nim ruszycie? Osób niepełnosprawnych dotyczy treść na samym dole "Nie dot. posiadaczy Karty parkingowej wydanej na podstawie Art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym". To miejsce jest szczególnie niebezpieczne, bowiem w jednym miejscu jest przystanek tramwajowy, autobusowy i przejazd innych użytkowników oraz przejście dla pieszych.

Znaki drogowe

W gąszczu przepisów gubimy się nieustannie. Do jakich znaków drogowych stosować się, do jakich nie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) określa do jakich znaków drogowych można nie stosować się: „§33 ust. 2. Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.”