środa, 13 maja 2015

Wjazd na Most Śląsko-Dąbrowski od strony Trasy WZ


Takie obrazki przyprawiają mnie o zawrót głowy. Czy macie zawsze szansę zapoznać się ze wszystkimi znakami drogowymi za nim ruszycie? Osób niepełnosprawnych dotyczy treść na samym dole "Nie dot. posiadaczy Karty parkingowej wydanej na podstawie Art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym". To miejsce jest szczególnie niebezpieczne, bowiem w jednym miejscu jest przystanek tramwajowy, autobusowy i przejazd innych użytkowników oraz przejście dla pieszych.

Znaki drogowe

W gąszczu przepisów gubimy się nieustannie. Do jakich znaków drogowych stosować się, do jakich nie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) określa do jakich znaków drogowych można nie stosować się: „§33 ust. 2. Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.”

Pierwsze auto

Moje pierwsze auto, było całkowitym przypadkiem. Nieprzemyślane, sprawiające kłopoty, bo nie chciało "zestroić się z adaptacją". Ale miało jedną zasadniczą zaletę "BYŁO". To dzięki niemu mogłam wreszcie normalnie zacząć funkcjonować, dojechać do pracy, na uczelnię. Być porostu samodzielną. Jestem kierowcą od dziesięciu lat. Prowadząc samochód zapominam, że mam niedowład nóg. Czuję się wola i bez żadnych ograniczeń. Samochód otworzył przede mną świat, choć wiązało się to też z obciążeniem finansowym. Jest niezbędnym narzędziem do realizowania dalszych marzeń. Wreszcie dzięki niemu, jestem we właściwym dla siebie miejscu. Zakładam ze znajomymi stowarzyszenie, które ma działać na rzecz kierowców z niepełnosprawnościami. "POL.ON" ma integrować środowisko, ma być swoistym forum wymiany wiedzy i doświadczeń motoryzacyjnych. Chcemy sami podejmować decyzje i stanowić o sobie. Osoby sprawne nie wiedzą co nas ogranicza, a co nie. Musimy im o tym powiedzieć. Ale przede wszystkim miejmy wpływ na podejmowane decyzje. Bądźmy aktywni. Siedząc w domu nie poprawimy swojej sytuacji. Już niebawem przedstawię trzy sylwetki naszych członków założycieli, byście mogli nas poznać. 
Beata Stasiak psycholog, przedstawiciel Stowarzyszenia "POL.ON".